3/28/2020

­čôú­čôú­čôú COVID 19 - SUSPENDAREA ACTIVITATII CU PUBLICUL PE PERIOADA STARII DE URGENTA ­čôú­čôú­čôú

INCEPAND CU DATA DE 16/03/2020 SI PANA LA TERMINAREA ST─éRII DE URGENTA  
DECRETAT─é CA M─éSURA PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII NOULUI “COVID-19”, 
PATRONATO I.N.A.S. BUCURESTI SUSPENDA ACTIVITATEA CU PUBLICUL !!!
NE PUTETI TRANSMITE CERERILE SI DOCUMENTELE AFERENTE PRIN POSTA 
SAU PRIN EMAIL inas.romania@yahoo.it  / Tel 0213105011 / Cel 0720832363

2/24/2018

INTREBARI SI RASPUNSURI - PENSII INTERNATIONALE -


Dacă domiciliez pe teritoriul altui stat membru trebuie să vin în România pentru a depune cererea mea de pensie?
 • Dac─â domicilia┼úi pe teritoriul unui alt stat membru trebuie s─â depune┼úi cererea de pensie la institu┼úia de asigur─âri sociale de la locul de domiciliu, care va face toate demersurile c─âtre institu┼úia competent─â din Rom├ónia, nefiind necesar─â deplasarea dvs. ├«n Rom├ónia, ├«n acest scop.
 Dac─â am lucrat ├«n trecut ├«n Rom├ónia ┼či ├«n prezent lucrez legal pe teritoriul altui stat membru trebuie s─â mai pl─âtesc contribu┼úii la pensie ┼či ├«n Rom├ónia?
 
·         ├Än perioada ├«n care lucra┼úi ├«n mod legal pe teritoriul altui stat membru, nu este necesar s─â r─âm├óne┼úi asigurat ├«n sistemul public de pensii din Rom├ónia prin ├«ncheierea unui contract de asigurare facultativ─â cu casa teritorial─â de pensii de la locul de domiciliu sau de re┼čedin┼ú─â, av├ónd ├«n vedere principiul totaliz─ârii perioadelor de asigurare la acordarea drepturilor de pensie.
·       Totu┼či, dac─â a┼úi f─âcut acest lucru, ve┼úi beneficia de valorificarea contribu┼úiilor aferente asigur─ârii facultative ├«n Rom├ónia la stabilirea drepturilor de pensie de c─âtre casa teritorial─â de pensii competent─â. 

Cum se poate transfera o pensie în străinătate?
 
Procedura de transfer a drepturilor de pensie in strainatate presupune urm─âtoarele:
·      deschiderea unui cont la orice banc─â de pe teritoriul statului de domiciliu (nu este necesar─â deschiderea contului la o banc─â apartin├ónd Grupului Citi, dar aceast─â optiune poate conduce la achitarea unor taxe de transfer bancar mai reduse);
·      comunicarea detaliilor bancare (adresa complet─â a beneficiarului, denumirea si adresa b─âncii beneficiarului, codul SWIFT/BIC al b─âncii beneficiarului, acolo unde e cazul, precum ╚Öi num─ârul de cont interna╚Ťional bancar) c─âtre institu╚Ťia pl─âtitoare (casa teritorial─â de pensii in eviden╚Ťa c─âreia se afl─â dosarul de pensie) prin intermediul declara╚Ťiei de transfer.
·      Declara╚Ťia de transfer in str─âin─âtate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii, inso╚Ťit─â de documentul care confirm─â detaliile bancare ╚Öi de copia actului de identitate al titularului care atest─â domiciliul s─âu actual se pot depune direct de catre titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procur─â special─â ├«n acest sens, la sediul casei teritoriale de pensii in a c─ârei eviden╚Ť─â se afl─â dosarul de pensie.   
 
De asemenea, aceste documente pot fi expediate cu po╚Öta, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail (scanate) transmise la adresa electronic─â oficial─â a casei teritoriale de pensii, postat─â de institu╚Ťia men╚Ťionat─â pe site-ul acesteia.
 

 Cum se realizeaz─â plata pensiilor ├«n str─âin─âtate?
 • ├Äncep├ónd cu anul 2008, beneficiarii sistemului public de pensii din Romania stabili╚Ťi in str─âin─âtate pot primi pensia pe teritoriul statului de domiciliu, Casa Na╚Ťional─â de Pensii Publice asigur├ónd plata pensiilor prin Citibank Europe plc., Dublin – sucursala Rom├ónia.
 
Ce se întâmplă în situaţia statelor cu care România nu are încheiat acord/convenţie de securitate sociala?
 • Pensia se acord─â potrivit legisla┼úiei sistemului unitar de pensii publice din Rom├ónia, f─âr─â a se putea valorifica perioadele de asigurare realizate pe teritoriul respectivelor state.
Care sunt statele cu care Rom├ónia aplic─â alte acorduri ┼či conven┼úii bilaterale de securitate sociala?
 • Regatul Maroc ├«n baza Decretului nr.215/26.06.1984 pentru ratificarea unor tratate interna╚Ťionale; Armenia ; Belarus ; Ucraina ; Federatia Rus─â ├«n baza Conven╚Ťiei dintre Rom├ónia ╚Öi fosta U.R.S.S. privind colaborarea in domeniul prevederilor sociale, semnat─â la Bucuresti, la 24 decembrie 1960, aprobata prin Dec. nr. 165/1961.
 • In conformitate cu dispozi╚Ťiile instrumentului juridic bilateral men╚Ťionat, la acordarea pensiilor se iau in considerare vechimea in munc─â ╚Öi perioada de activitate asimilat─â cu vechimea in munc─â de pe teritoriul ambelor P─âr╚Ťi Contractante, confirmate de organele competente ale P─âr╚Ťii Contractante pe teritoriul c─âreia au fost realizate. Astfel, pensiile se stabilesc ╚Öi se pl─âtesc de c─âtre organele competente ale P─âr╚Ťii Contractante pe teritoriul c─âreia domiciliaz─â cet─â╚Ťeanul indrept─â╚Ťit, la data cererii de pensie, in conformitate cu legisla╚Ťia acestei P─âr╚Ťi Contractante.
Condiţii de acordare a pensiei:
·       cererea de pensie, inso┼úit─â de documentele doveditoare, se depun la institu┼úia de asigur─âri sociale de domiciliu; aceasta va transmite ├«n cel─âlalt stat documentele necesare ├«n vederea stabilirii drepturilor de pensie ;
·       comunicarea ├«ntre institutii se face prin intermediul formularelor de leg─âtur─â;
·      la stabilirea drepturilor de pensie se au ├«n vedere perioadele de asigurare realizate ├«n ambele state iar drepturile se acord─â propor┼úional cu perioada realizat─â ├«n fiecare stat.
 
Care sunt statele cu care România are incheiate acorduri bilaterale pe modelul regulamentelor comunitare?
 
             Macedonia, Turcia, Coreea de Sud, Republica Moldova, Canada ┼či Israel.
Care sunt actele necesare pentru înscrierea la pensie în cazul persoanele care locuiesc pe teritoriul unui stat membru?
 
      ·         Actele necesare pentru ├«nscrierea la pensia pentru limit─â de v├órst─â, anticipat─â, anticipat─â par╚Ťial─â
 
1.      formularul de cerere E 202 ;
       2.      formularul E 207 ;
3.      declara╚Ťia pe propria r─âspundere ;
4.      copie dupa actul de identitate rom├ónesc - dac─â detin dubla ceta╚Ťenie sau dac─â au men╚Ťinut cet─â╚Ťenia rom├ón─â ;
5.      carnetul de munc─â original sau in copie certificat─â de institu╚Ťiile competente din str─âinatate ;
6.      livretul militar original sau in copie certificat─â de institu╚Ťiile competente din str─âin─âtate ;
7.      diplom─â de studii original sau in copie certificat─â de institu╚Ťiile competente din str─âin─âtate sau adeverin╚Ť─â din care s─â rezulte durata normal─â, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum ╚Öi forma de inv─â╚Ť─âm├ónt;
8.      adeverin┼ú─â privind sporurile ┼či adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munc─â;
 
·         Acte necesare pentru ├«nscrierea la pensia de invaliditate
1.      formularul de cerere E 204 ;
2.      formularul E 207 ;
3.      documente si rapoarte medicale pentru a determina gradul de invaliditate;
4.      declara╚Ťia pe propria r─âspundere ;
5.      copie dupa actul de identitate rom├ónesc - dac─â de╚Ťin dubla cet─â╚Ťenie sau dac─â au men╚Ťinut cet─â╚Ťenia rom├ón─â ;
6.      carnetul de munc─â original sau in copie certificat─â de institu╚Ťiile competente din str─âin─âtate ;
7.      livretul militar original sau in copie certificat─â de institu╚Ťiile competente din str─âin─âtate ;
8.      diplom─â de studii original sau in copie certificat─â de institu╚Ťiile competente din str─âin─âtate sau adeverint─â din care s─â rezulte durata normal─â, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum ╚Öi forma de inv─â╚Ť─âm├ónt;
9.      adeverin┼ú─â privind sporurile ┼či adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munc─â; 

·         Acte necesare pentru ├«nscrierea la pensia de urma╚Ö:
1.      formularul de cerere E 203 ;
2.      formularul E 207 ;
3.      declaratia pe propria raspundere urmasi ;
4.      adeverin┼úa de studii (elev sau student);
5.      copie dupa actul de identitate rom├ónesc - daca detin dubla cetatenie, sau daca au mentinut cetatenia Romana ;
6.      carnetul de munc─â original sau in copie certificata de institutiile competente din str─âin─âtate al sus╚Ťin─âtorului decedat ;
7.      livretul militar original sau in copie certificat─â de institu╚Ťiile competente din str─âin─âtate ;
8.      diplom─â de studii original sau in copie certificat─â de institu╚Ťiile competente din str─âin─âtate sau adeverin╚Ť─â din care s─â rezulte durata normal─â, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum si forma de inv─â╚Ť─âm├ónt al sus╚Ťin─âtorului decedat;
 Unde se depun cererile pentru pensie comunitar─â?
             Pentru stabilirea drepturilor de pensie  pentru limit─â de v├órst─â, anticipat─â, anticipat─â partial─â, de invaliditate ╚Öi de urmas, persoana indreptatit─â se adreseaz─â unei singure institu╚Ťii, cererea astfel depus─â fiind valabil─â pentru toate institu╚Ťiile la legisla╚Ťia c─ârora persoana respectiv─â a fost supus─â.
Cererile se depun la institu┼úia de la locul de re┼čedin┼ú─â astfel:
1.      dac─â solicitantul locuie╚Öte pe teritoriul unui stat membru cererea se depune la institutia din statul respective;
2.      dac─â solicitantul are domiciliul in Rom├ónia, cererea se depune la casa teritorial─â de pensi de care apar╚Ťine cu domiciliul.
          Institu┼úia de asigur─âri sociale din statul de domiciliu va transmite ├«n celelalte state documentele necesare ├«n vederea stabilirii drepturilor de pensie; comunicarea ├«ntre institu┼úii este asigurat─â prin intermediul formularelor de leg─âtur─â.
Ce se întâmplă în cazul persoanelor care au lucrat în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori a Spaţilului Economic European:
·       drepturile de pensie se acord─â cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare ┼či ale legisla┼úiilor na┼úionale ├«n vigoare ├«n materie de pensii;
·        persoanele interesate pot solicita ob┼úinerea drepturilor de pensie potrivit legisla┼úiilor ├«n vigoare ale statelor membre ├«n care au desf─â┼čurat activit─â┼úi profesionale; v├órstele de pensionare sunt, de regul─â, diferite de la un stat la altul. Pe cale de consecin┼ú─â, fiecare stat va stabili pensia la data ├«ndeplinirii condi┼úiilor potrivit legisla┼úiei proprii;
·       drepturile de pensie se acord─â potrivit principiului pro rata temporis, propor┼úional cu perioadele de asigurare realizate ├«n fiecare stat. Fiecare stat va acorda c├óte o pensie potrivit perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legisla┼úii.
Ce ţări vizează regulamentele europene?
             Regulamentele vizeaz─â cet─â╚Ťenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spa╚Ťiului Economic European, dup─â cum urmeaz─â:
·        Austria; Belgia; Bulgaria; Cehia; Cipru; Danemarca; Estonia; Finlanda; Franta ; Germania; Grecia; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburg; Malta; Marea Britanie; Olanda; Polonia; Portugalia; Romania; Slovacia; Slovenia; Spania; Suedia; Ungaria; Islanda; Norvegia; Liechstenstein; Elve┼úia. 
De când pot beneficia de pensie comunitară?
 
·       ├Äncep├ónd cu data de 01.01.2007, data ader─ârii la Uniunea European─â, Rom├ónia aplic─â prevederile regulamentelor comunitare in domeniul coordon─ârii sistemelor de securitate social─â, ╚Öi anume Regulamentul (CEE) nr. 1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate social─â lucr─âtorilor salaria╚Ťi, lucr─âtorilor independen╚Ťi ╚Öi membrilor familiilor lor care se deplaseaz─â ├«n interiorul comunit─â╚Ťii ╚Öi Regulamentul nr.574/1972 care stabile╚Öte modalit─â╚Ťiile de aplicare a Regulamentului nr.1408/71.
·       Incep├ónd cu 01.05.2010 a intrat in vigoare Regulamentul (CE) nr.883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate social─â modificat─â ╚Öi completat─â prin Regulamentul (CE) nr.988/2009 si Regulamentul (CE) nr.987/2009 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE)nr.883/2004.
 

 

5/12/2017

Certificazione Unica 2017 (CUD)

Cos'├Ę

Il modello di Certificazione Unica ├Ę il documento con il quale l’INPS certifica ai soggetti titolari delle prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali e a sostegno del reddito gli emolumenti corrisposti nell’anno d’imposta di riferimento.

A chi ├Ę rivolto

La Certificazione Unica pu├▓ essere richiesta da tutti i cittadini che hanno percepito dall’INPS redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di pensione, redditi lavoro autonomo, redditi di provvigioni e redditi di altra natura.
In presenza di due o pi├╣ prestazioni erogate dall’INPS viene elaborato un unico modello che certifica tutti i redditi sopra indicati corrisposti nell'anno precedente.

Come funziona

La Certificazione Unica ├Ę disponibile entro il 28 febbraio di ogni anno per i redditi dell’anno precedente e pu├▓ essere visualizzata e stampata online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si pu├▓ ottenere tramite:
 • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile. La certificazione sar├á spedita al domicilio del richiedente;
 • strutture territoriali dell’INPS direttamente allo sportello o tramite le postazioni self-service;
 • enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
 • Posta Elettronica Certificata (PEC) con la richiesta che va trasmessa all'indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it completa di copia del documento di identit├á del richiedente. La Certificazione Unica sar├á inviata alla casella PEC utilizzata per la richiesta;
 • comuni e altre pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto un protocollo con l’INPS per l’attivazione di un punto cliente di servizio.
Per i cittadini di oltre 85 anni titolari di indennit├á di accompagnamento, speciale o di comunicazione, ├Ę stato attivato il servizio “Sportello Mobile” che prevede l’invio di un’apposita comunicazione, con i recapiti telefonici di un operatore della sede territorialmente competente, per richiedere la spedizione della Certificazione Unica al proprio domicilio.
I pensionati residenti all'estero possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati anagrafici e il codice fiscale, telefonando allo (+39) 06 59058000 o allo (+39) 06 59053132, dalle 8 alle 19 (ora italiana).
La Certificazione Unica pu├▓ essere richiesta anche da persona delegata o dagli eredi del titolare deceduto. Nel primo caso, oltre alla delega che autorizza l’INPS al rilascio della certificazione, sono necessarie le copie dei documenti di riconoscimento dell’interessato e del delegato. L’erede deve, invece, presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet├á e copia del proprio documento di riconoscimento.
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50015&lang=IT

Oltre ai canali e agli strumenti gi├á indicati in precedenza, per ottenere la Certificazione Unica i cittadini possono avvalersi del servizio offerto dagli Enti di Patronato, senza alcun onere.

L’erogazione del servizio ├Ę ammessa solo su specifica richiesta del cittadino interessato e dietro apposito mandato il quale, unitamente ad una copia del documento di identit├á del richiedente, dovr├á essere conservato dal Patronato ed esibito a richiesta dell’Inps.
Messaggio n. 5024 del 22 marzo 2013

Accertamento redditi di pensionati residenti all'estero

L'INPS ├Ę tenuta, per obbligo di legge, alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche, inclusi i redditi rilevanti prodotti all'estero (articolo 13, legge 30 dicembre 1991, n. 412).

Accertamenti reddituali

I redditi prodotti all'estero sono accertati dalle certificazioni rilasciate dalle autorità estere competenti (articolo 49, legge 289/2002). Tali redditi, utili per l'accertamento dei requisiti reddituali per l'accesso alle pensioni, sono valutati dall'ente erogatore sulla base delle disposizioni nazionali.
I redditi vanno dichiarati secondo le seguenti tipologie:
 • redditi previdenziali italiani ed esteri;
 • redditi da lavoro;
 • redditi immobiliari (esclusa la prima casa di abitazione);
 • redditi di capitali e di partecipazione;
 • redditi di arretrati degli anni precedenti;
 • rendite vitalizie o a tempo determinato;
 • redditi a carattere assistenziale.
Il decreto ministeriale del 12 maggio 2003 di attuazione dell'art. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 117 del 22 maggio 2003, indica in quali casi l'accertamento reddituale va effettuato con le certificazioni rilasciate dagli organismi esteri o con autocertificazione.
I redditi derivanti dalla percezione di prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere certificati dagli Organismi che erogano le prestazioni nei singoli Paesi esteri.
Le autocertificazioni previste espressamente dalla norma debbono essere rese all'Autorità consolare italiana o a uno degli enti di patronato autorizzati. Al riguardo, il Consolato o l'ente di patronato annotano sull'autocertificazione l'avvenuto accertamento dell'identità personale del dichiarante e la presentazione delle citate certificazioni.
A titolo esemplificativo si riportano le seguenti possibili tipologie di certificazione degli enti previdenziali e/o assistenziali esteri, da ritenersi valide ai fini dell'accertamento in questione:
 • certificazione gi├á in possesso del pensionato, assimilabile ai modelli Obis/M e Certificazione Unica;
 • certificazione, rilasciata a richiesta dell'interessato, dalla quale risulti la titolarit├á della prestazione e il relativo importo;
 • ricevuta o avviso di pagamento, solo nel caso in cui sia evidenziato l'Organismo ordinante e si possa desumere l'importo complessivo annuo della pensione.
L'INPS effettua controlli a campione per verificare la regolarità delle autocertificazioni secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia. I pensionati possono rivolgersi agli enti di patronato per la compilazione dei modelli e il loro invio online all'INPS.
In alternativa, i pensionati possono spedire i modelli compilati e sottoscritti alla sede INPS che ha in carico la pensione, con allegata la documentazione richiesta e la fotocopia di un documento di identità valido.

La campagna RED/EST

Tenuto conto di quanto disposto dagli articoli di legge che impongono all'INPS di procedere alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, incidenti sulle prestazioni pensionistiche, ogni anno viene disposto l'accertamento dei redditi – relativi all'anno precedente – dei pensionati residenti all'estero.
Il modello RED/EST prevede quattro sezioni:
 • la prima indica come compilare il modulo;
 • la seconda raccoglie i dati del titolare della pensione, del coniuge e dei familiari;
 • la terza include la dichiarazione di responsabilit├á e l'informativa sul trattamento dei dati personali;
 • la quarta consente la delega al patronato.
Si pu├▓ rinunciare a dichiarare i redditi, con conseguente cessazione della prestazione.
I pensionati devono autocertificare la propria cittadinanza italiana. L'INPS verificherà il requisito con tutti i mezzi idonei (documento di identità italiano, presenza del nominativo negli archivi o del Ministero degli Affari Esteri, comunicazioni e/o certificazioni delle competenti autorità consolari, ecc.).
Il modello spedito ai pensionati ├Ę precompilato con le informazioni delle pensioni presenti nel Casellario dei pensionati.
Il pensionato deve utilizzare le righe in bianco per comunicare ulteriori pensioni estere di cui ├Ę titolare.
In particolare, l'interessato deve indicare l'importo di:
 • ogni pensione percepita nell'anno di riferimento, al netto di arretrati corrisposti nell'anno, ma di competenza degli anni precedenti;
 • trattamenti di famiglia;
 • eventuali contributi previdenziali.
Il pensionato deve indicare per quanti mesi ha percepito la pensione. Gli importi vanno indicati nella valuta del Paese che eroga il trattamento.

Le attività degli enti di patronato

Alla consegna dei modelli reddituali allegati alla lettera di richiesta, gli enti di patronato devono:
 • accertare l'identit├á del dichiarante;
 • ricevere i modelli RED/EST compilati e firmati;
 • verificare che la documentazione sia conforme ai dati indicati nei modelli;
 • acquisire i dati attraverso il sito web dell'INPS.

Detrazioni per carichi familiari per pensionati residenti all’estero

I pensionati residenti all’estero, in paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni e in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa fiscale vigente, per usufruire di detrazioni fiscali per carichi di famiglia, devono presentare annualmente domanda all’INPS, anche nel caso in cui il carico familiare risulti invariato rispetto a quello del periodo d’imposta precedente (messaggio INPS 27 aprile 2017, n. 1763).

Per consentire a pi├╣ interessati di usufruire di tali detrazioni per il periodo d’imposta 2017 e per contenere gli oneri a carico dell’INPS, saranno applicate provvisoriamente fino alla rata di giugno 2017 le detrazioni gi├á registrate in archivio per il periodo d’imposta 2016.

Per coloro che presenteranno domanda dopo il 15 maggio 2017 sar├á effettuato l’azzeramento delle detrazioni per carichi di famiglia sulle pensioni percepite a partire dalla rata di luglio 2017, con relativo recupero delle detrazioni applicate in via provvisoria sulle mensilit├á da gennaio a giugno 2017. Nel caso in cui la richiesta del pensionato pervenga dopo il termine indicato, le detrazioni saranno attribuite nuovamente sulla prima rata utile.

A seguito dell’entrata in vigore in Italia della convenzione contro le doppie imposizioni, anche i pensionati residenti fiscalmente in Cile potranno, in presenza di tutti i requisiti richiesti, presentare la richiesta di applicazione delle detrazioni per carichi familiari.

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50889&lang=IT

Accertamento dell'esistenza in vita pensionati INPS

Cos'├Ę

Per assicurare la regolarit├á dei pagamenti, Citibank verifica ogni anno l'esistenza in vita, l'indirizzo e la residenza del pensionato. I diversi sistemi di accertamento sono basati sulla richiesta di attestazioni del pensionato avallate da "testimoni accettabili" (autorit├á legittimate ad accertare l’identit├á del dichiarante) e sulla localizzazione di una o pi├╣ rate di pensione presso sportelli di un operatore locale ("partner di appoggio") per la riscossione da parte del pensionato.

A chi ├Ę rivolto

L'accertamento dell'esistenza in vita ├Ę nei confronti dei pensionati residenti all'estero.

Come funziona

La rilevazione dell’esistenza in vita avviene ogni anno con la spedizione ai pensionati del plico che contiene la lettera esplicativa e il modello di attestazione. La lettera presenta anche la lista dei testimoni accettabili per il Paese di residenza del pensionato (un rappresentante di un’ambasciata o consolato italiano o un’autorit├á locale abilitata ad autenticare la sottoscrizione dell’attestazione di esistenza in vita) e l’indicazione della documentazione di supporto da allegare: la fotocopia di un documento d’identit├á del pensionato con foto, la fotocopia della prima pagina di un suo estratto conto bancario recente o la fotocopia di una bolletta intestata a suo nome.

Ai pensionati vengono concessi 120 giorni per trasmettere a Citibank le attestazioni richieste. Per consentire un’ordinata e tempestiva gestione del flusso di rientro delle dichiarazioni, il modulo di attestazione dell’esistenza in vita ├Ę personalizzato per ciascun pensionato. Ogni pensionato deve, quindi, utilizzare il modulo inviato da Citibank e non si possono utilizzare moduli in bianco. Se un pensionato non riceve il modulo o lo smarrisce, dovr├á contattare il servizio di assistenza di Citibank, che provveder├á a inviare un nuovo modulo personalizzato anche tramite email.
Per particolari situazioni soggettive (persone inabili, con limitazioni funzionali, ricoverati, detenuti, ecc.) in cui il pensionato non sia in condizione di fornire l'attestazione dell'esistenza in vita secondo le modalità finora descritte, sarà possibile ricorrere a modalità alternative contattando il servizio di assistenza di Citibank.

Per i pensionati residenti in Canada, in Australia, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, a partire dalla verifica dell’esistenza in vita per il 2015, l’INPS ha fornito alla banca che gestisce i pagamenti una lista di operatori dei patronati che, in base alla normativa locale, hanno qualifiche rientranti fra quelle dei testimoni accettabili. Tali soggetti sono autorizzati ad accedere a un portale specificamente predisposto da Citibank al fine di attestare in forma telematica l’esistenza in vita dei pensionati.
La medesima modalit├á di attestazione dell’esistenza in vita dei pensionati in forma telematica ├Ę stata resa disponibile anche a funzionari delle rappresentanze diplomatiche italiane indicati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Inoltre, gli operatori di patronati operanti all’estero possono utilizzare la trasmissione telematica dei moduli di attestazione dell’esistenza in vita: l’operatore di patronato abilitato pu├▓ caricare direttamente sul sistema informatico della banca le copie in formato elettronico dei moduli o certificati di esistenza in vita e dei documenti di supporto, debitamente completati e sottoscritti a seconda dei casi, evitando l’invio postale.

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50197&lang=IT

11/05/2016

STAGIU DE COTIZARE INSUFICIENT PENTRU OBTINEREA PENSIEI DIN ROMANIA SAU DIN ALTA TARA EUROPEANA ? Se poate face plata contribuţiei de asigurări sociale pe ultimii 5 ani.


Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
├Än vigoare de la 27.10.2016
Art. 1.
(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribu┼úiei de asigur─âri sociale pentru perioadele de timp ├«n care nu au avut calitatea de asigurat ├«n sistemul public de pensii sau ├«ntr-un sistem de asigur─âri sociale neintegrat acestuia.
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei legi persoanele pentru care exista obliga┼úia asigur─ârii ├«n sistemul public de pensii, ├«n conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či ale Legii nr. 227/2015, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
(3) Perioadele pentru care se poate efectua plata contribu┼úiei de asigur─âri sociale sunt cele anterioare datei la care sunt ├«ndeplinite condi┼úiile, prev─âzute de lege, privind v├órsta standard de pensionare.
(4) V├órsta standard de pensionare este prev─âzut─â ├«n anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
(5) Perioadele pentru care, ├«n condi┼úiile prev─âzute de prezenta lege, persoanele prev─âzute la alin. (1) achit─â contribu┼úia de asigur─âri sociale se consider─â stagiu de cotizare ├«n sistemul public de pensii.
Art. 2.
(1) Persoanele interesate prev─âzute la art. 1 alin. (1) ├«ncheie un contract de asigurare social─â, ├«n termen de 6 luni de la intrarea ├«n vigoare a prezentei legi, potrivit modelului prev─âzut ├«n anexa care face parte integrant─â din prezenta lege.
(2) Contractul de asigurare social─â prev─âzut la alin. (1) se ├«ncheie ├«ntre persoana interesat─â sau, dup─â caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procur─â special─â, ┼či casa teritorial─â de pensii din raza teritorial─â de domiciliu ori re┼čedin┼ú─â a persoanei interesate.
Art. 3.
Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribu┼úiei de asigur─âri sociale sunt cele care se ├«ncadreaz─â ├«n intervalul de timp cuprins ├«ntre data ├«ncheierii contractului de asigurare social─â potrivit prezentei legi ┼či ultimii 5 ani anteriori acestei date.
Art. 4.
(1) Contribu┼úia de asigur─âri sociale datorat─â se calculeaz─â prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribu┼úiei de asigur─âri sociale pentru condi┼úii normale de munc─â, reglementat─â de legisla┼úia ├«n vigoare pentru fiecare lun─â/dintre lunile din perioadele pentru care se solicit─â efectuarea pl─â┼úii ├«n vederea consider─ârii stagiului de cotizare ├«n sistemul public de pensii.
(2) Baza lunar─â de calcul prev─âzut─â la alin. (1) o constituie cel pu┼úin valoarea unui salariu de baz─â minim brut pe ┼úar─â garantat ├«n plat─â, reglementat de legisla┼úia ├«n vigoare pentru fiecare lun─â/dintre lunile din perioadele pentru care se solicit─â efectuarea pl─â┼úii contribu┼úiei de asigur─âri sociale. Salariul de baz─â minim brut pe ┼úar─â garantat ├«n plat─â este cel aprobat prin hot─âr├óre a Guvernului.
(3) Baza lunar─â de calcul prev─âzut─â la alin. (2) nu poate fi mai mare dec├ót valoarea corespunz─âtoare a de cinci ori c├ó┼čtigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigur─ârilor sociale de stat.
(4) Valoarea c├ó┼čtigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigur─ârilor sociale de stat, prev─âzut la alin. (3), este cea prev─âzut─â ├«n actele normative ├«n vigoare la acea dat─â.
Art. 5.
Cota de contribu┼úie de asigur─âri sociale, prev─âzut─â la art. 4 alin. (1), care se utilizeaz─â la calculul contribu┼úiei de asigur─âri sociale datorate este cea prev─âzut─â ├«n actele normative ├«n vigoare la acea dat─â.
Art. 6.
(1) Plata contribu┼úiei de asigur─âri sociale se efectueaz─â ├«ntr-o singur─â tran┼č─â sau e┼čalonat, ├«n tran┼če lunare, ├«n termen de 6 luni de la intrarea ├«n vigoare a prezentei legi.
(2) Suma cu titlu de contribu┼úie de asigur─âri sociale calculat─â potrivit prevederilor art. 4 ┼či 5 se actualizeaz─â cu indicele de infla┼úie publicat ├«n luna ├«n care se face plata contribu┼úiei fa┼ú─â de luna pentru care aceasta se datoreaz─â, pe baza datelor comunicate de Institutul Na┼úional de Statistic─â.
(3) Plata contribu┼úiei de asigur─âri sociale se efectueaz─â prin mandat po┼čtal sau prin orice alt mijloc de plat─â prev─âzut de lege, inclusiv ├«n numerar, la casieria casei teritoriale de pensii ├«n raza c─âreia se afl─â domiciliul persoanei interesate.
Art. 7.
Baza lunar─â de calcul la care se achit─â contribu┼úia de asigur─âri sociale, respectiv cea prev─âzut─â la art. 4 alin. (2), se folose┼čte la calculul punctajului lunar utilizat, potrivit legii, la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii.
Aceast─â lege a fost adoptat─â de Parlamentul Rom├óniei, cu respectarea prevederilor art. 75 ┼či ale art. 76 alin. (1) din Constitu┼úia Rom├óniei, republicat─â.
 
Bucure┼čti, 20 octombrie 2016.
Nr. 186.
                                                                                                                                                                  ANEX─é
CASA NAŢIONALA DE PENSII PUBLICE
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII . . . . . . . . . .
CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURE┼×TI
 
CONTRACT DE ASIGURARE SOCIAL─é
Nr. . .  din ziua . . .  luna . . . anul . . . . .
 
Încheiat între
Casa Teritorial─â de Pensii . . . . . . . . . ., denumit─â ├«n continuare Casa, reprezentat─â prin directorul executiv, ├«n calitate de asigur─âtor, cu sediul ├«n localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., oficiul po┼čtal . . . . . . . . . ., jude┼úul . . . . . . . . . . /sectorul . . . . . . . . . ., ┼či
Titular contract . . . . . . . . . ., (numele ┼či prenumele) CNP . . . . . . . . . ., sex (M/F) . . . . . . . . . ., data na┼čterii . . . . . . . . . . (an/lun─â/zi), actul de identitate: . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., adresa: localitatea: . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., oficiul po┼čtal . . . . . . . . . ., jude┼úul/sectorul: . . . . . . . . . ., telefonul: . . . . . . . . . .
[ ] reprezentat prin mandatar . . . . . . . . . ., (numele ┼či prenumele) CNP . . . . . . . . . ., actul de identitate: . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .
Art. 1.
Obiectul prezentului contract de asigurare socială este asigurarea în sistemul public de pensii solicitată de asigurat sau de mandatar.
Art. 2.
(1) Perioada de asigurare ┼či venitul asigurat sunt:
a) anul 2011, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;
b) anul 2012, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;
c) anul 2013, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;
d) anul 2014, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;
e) anul 2015, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;
f) anul 2016, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;
g) anul 2017, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei.
(2) Cota de contribu┼úie de asigur─âri sociale pentru condi┼úii normale de munc─â este cea prev─âzut─â ├«n actele normative ├«n vigoare ├«n perioada pentru care se ├«ncheie asigurarea, potrivit alin. (1).
(3) Totalul cuantumului contribu┼úiei de asigur─âri sociale este de . . . . . . . . . . lei.
(4) Suma total─â prev─âzut─â la alin. (3), reprezent├ónd cuantumul contribu┼úiei de asigur─âri sociale, se actualizeaz─â cu indicele de infla┼úie publicat ├«n luna ├«n care se face plata, fa┼ú─â de luna pentru care aceasta se datoreaz─â, pe baza datelor comunicate de Institutul Na┼úional de Statistic─â.
(5) Plata contribu┼úiei se efectueaz─â:
a) integral, ├«ntr-o singur─â tran┼č─â - ├«n termen de 6 luni de la intrarea ├«n vigoare a legii;
b) ├«n tran┼če lunare - ├«n termen de 6 luni de la intrarea ├«n vigoare a legii.
(6) Contul ├«n care se pl─âte┼čte contribu┼úia de asigur─âri sociale, deschis la Trezoreria Statului pe seama Casei, este . . . . . .
(7) Plata contribu┼úiei de asigur─âri sociale se poate face ┼či ├«n numerar, la casieria Casei, sau prin orice alte mijloace de plat─â prev─âzute de lege.
Art. 3.
Obligaţiile Casei sunt următoarele:
a) plata pensiei cuvenite ├«n sistemul public de pensii;
b) certificarea stagiului de cotizare, a punctajului anual ┼či a punctajului cumulat pentru perioada de cotizare.
Art. 4.
Obligaţiile asiguratului sunt următoarele:
a) achitarea contribu┼úiei de asigur─âri sociale ├«n cuantumul ┼či ├«n modul stabilite la art. 2;
b) ├«n┼čtiin┼úarea Casei asupra modific─ârilor survenite ├«n termenii prezentului contract de asigurare social─â;
c) prezentarea asiguratului la sediul Casei atunci c├ónd este solicitat, respect├ónd termenul prev─âzut ├«n invita┼úie.
Art. 5. Clauze:
(1) Stagiul de cotizare se constituie din ├«nsumarea lunilor pentru care s-a achitat contribu┼úia de asigur─âri sociale.
(2) Prezentul contract de asigurare social─â intr─â ├«n vigoare la data semn─ârii lui de c─âtre p─âr┼úile contractante ┼či ├«nregistrarea acestuia la Cas─â.
(3) Durata contractului expir─â la ├«mplinirea termenului de 6 luni prev─âzut de lege, cu men┼úinerea efectelor dob├óndite ├«n temeiul acestuia.
(4) ├Än caz de for┼ú─â major─â, p─âr┼úile contractante sunt exonerate de r─âspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunz─âtoare ori cu ├«nt├órziere a obliga┼úiilor asumate prin prezentul contract de asigurare social─â. Cazul de for┼ú─â major─â se dovede┼čte de partea care o invoc─â.
Art. 6.
Litigiile ├«n leg─âtur─â cu executarea prezentului contract de asigurare social─â, nesolu┼úionate ├«ntre p─âr┼úi pe cale amiabil─â, sunt de competen┼úa sec┼úiilor de asigur─âri sociale, completelor specializate pentru asigur─âri sociale de la nivelul tribunalelor ┼či cur┼úilor de apel sau, dup─â caz, se solu┼úioneaz─â de instan┼úele competente potrivit legii.
 
Asigur─âtor,                                                                                        Asigurat,